Anna Stam - iPad

Ritprata

Ritprata
Pris: Gratis
Kategori: Hälsa och motion
röster: iPhone/iPad App - Ritprataröster: iPhone/iPad App - Ritprataröster: iPhone/iPad App - Ritprataröster: iPhone/iPad App - Ritprataröster: iPhone/iPad App - Ritprata 4 röster
Utvecklare: Anna Stam
Postningsdatum: 9 juli 2012
Utvecklad för: iPad

Med Ritprata skapar du skrivna och ritade små berättelser som kan används för att förklara situationer och hur andra tänker och känner. Genom text och bild kan du förklara situationer, sammanhang, förtydliga socialt samspel och känslor.

Ritprata kan användas för att skapa sociala berättelser, visuella flödesscheman, seriesamtal m.m.

För mer info...

Läs mer...