iPhone/iPad: Ann Gomer

Så gör man - Väder & kläder

Så gör man - Väder & kläder
Pris: 109,00 kr
Kategori: Utbildning
Inga röster
Utvecklare: Ann Gomer
Postningsdatum: 4 juli 2018
Utvecklad för: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Så gör man är ett läromedel för elever som behöver förbereda sig inför och ha bildstöd i vissa aktiviteter. Det här läromedlet består av åtta bildberättelser med fem bilder i varje och en kort uppläst text till varje bild. Läromedlet är producerat i nära samarbete med en referensgrupp pedagoger från särskolan och har fått produktionsstöd av Specialpedagogiska skolmyndighet...

Läs mer...

Så gör man - Hygien

Så gör man - Hygien
Pris: 109,00 kr
Kategori: Utbildning
Inga röster
Utvecklare: Ann Gomer
Postningsdatum: 26 juni 2018
Utvecklad för: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Så gör man - Hygien är ett läromedel för elever som behöver förbereda sig inför och ha bildstöd i vissa aktiviteter. Det här läromedlet består av åtta bildberättelser med fem bilder i varje och en kort uppläst text till varje bild. Läromedlet är producerat i nära samarbete med en referensgrupp pedagoger från särskolan och har fått produktionsstöd av Specialpedagogiska skol...

Läs mer...

Boel och Tore

Boel och Tore
Pris: 50,00 kr
Kategori: Utbildning
Inga röster
Utvecklare: Ann Gomer
Postningsdatum: 23 maj 2016
Utvecklad för: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Spelen om Boel och Tore utgår från böckerna "Boel får en boll" och "Tore får en tröja" som är skrivna och illustrerade av Helena Davidsson Neppelberg. Målgruppen för spelen är i första hand tänkta för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Stor hänsyn har tagits till både att innehållet ska vara lätt, det ska gå snabbt att ”vinna”, det ska vara grafiskt väldigt tydl...

Läs mer...