Fabelstaden: matematiklärspel för förskola och förskoleklass

Fabelstaden: matematiklärspel för förskola och förskoleklass
Pris: Gratis
Kategori: Utbildning
Inga röster
Postningsdatum: 21 juli 2016
Utvecklare: Kristen Blair
Storlek: 31.32 MB
Version: 3.0
Utvecklad för: iPad

Beskrivning

Fabelstaden har utvecklats vid Stanfords universitet. Lärspelet hjälper barn att genom lek utveckla grundläggande talbegrepp:

**** Grundläggande talbegrepp:
** Kunna koppla talbenämningar med både talsymboler och mängder av olika storlek
** Kunna uppskatta mängders storlek
** Behärska ett-till-ett-tillordning mellan räkneord och objekt
** Kunna jämföra storlekar samt tal
** Behärska begreppen mer och mindre
** Behärska begreppen bakom addition och subtraktion

**** Fabelstaden bygger på forskningsbaserade tekniker för att lära sig grundläggande talbegrepp och tidig matematik:
** Erbjuder aktiviteter som integrerar flera talbegrepp och flera slags representationer. Forskning visar att detta har bättre läreffekter än aktiviteter som fokuserar på ett enda talbegrepp och en enda representationsform.
** Barnen använder matematiken för att hjälpa digitala karaktärer i spelet att nå meningsfulla mål, som till exempel att hjälpa en kock att servera lagom mycket mat för ett antal restauranggäster. Genom detta utvecklar barnen en tilltro till sin egen förmåga och lär sig att matematik kan vara både meningsfullt och roligt
** Utmaningar, svårighetsgrader och innehåll i spelet anpassas kontinuerligt efter varje barns individuella lärkurva.
** I en forskningsstudie med 200 fyraåringar visades tydliga effekter på barnens lärande inom området grundläggande talbegrepp och tidig matematik. (Se www.critter-corral.com/research.)
** Fabelstaden har utvecklats och vidareutvecklas inom ett forskningsprojekt vid Stanfords universitet. Det finns idag många obesvarade frågor kring hur barn lär sig från digitala spel. Forskarteamet vid Stanford arbetar hela tiden med att förbättra Fabelstaden allteftersom de lär mer om hur barn utvecklar sina talbegrepp och sin förståelse när de använder lärspelet.


** INTEGRITETSPOLICY **
Fabelstaden samlar anonym data om hur barn svarar på olika matematikuppgifter i lärspelet, för att öka kunskapen om hur barn lär sig matematik. Med hjälp av analyser av denna anonyma data arbetar forskarteamet med att förbättra och vidareutveckla appen.

Installera / App Store

Skärmdumpar av appar


Användarrecensioner

blog comments powered by Disqus

Installera

InstalleraApp Store