Rädda Hjärtat

Rädda Hjärtat
Pris: Gratis
Kategori: Läkemedel
Inga röster
Postningsdatum: 9 maj 2013
Utvecklare: AppVenue
Storlek: 17.43 MB
Version: 1.0
Utvecklad för: iPhone / iPod Touch

Beskrivning

Rädda Hjärtat är framtagen av HLR-rådet med stöd av Hjärt-Lungfonden. HLR-rådet ansvarar för de nationella riktlinjerna och utbildningsprogrammen för HLR och hjärtstartare.

Rädda Hjärtat är appen som ger dig kunskap och hjälp i hjärt-lungräddning med hjärtstartare och hjälp vid luftvägsstopp.

En hjärtstartare är förutsättningen för att kunna få igång ett hjärta som har stannat. Ju snabbare dessto bättre, helst inom 180 sekunder. Innan hjärtstartaren är på plats måste hjärt- och lungräddning påbörjas omedelbart.

I Sverige drabbas ca 10.000 av hjärtstopp varje år. För tio år sedan så överlevde bara 3 %. Genom forskning, fler som kan hjärt-lungräddning och fler hjärtstartare i samhället, så klarar sig idag 10 %, men vi behöver ännu fler hjärtstartare och ännu fler som kan hjärt-lungräddning.
Hjärtsäkra Sverige är ett initiativ från Hjärt-Lungfonden i samarbete med Bliwa Livförsäkring och AFA- Försäkring. Vi vill skapa hjärtsäkra zoner i samhället. Vilket innebär platser där det finns kunskap och beredskap som snabbt kan agera och rädda liv, helst inom 180 sekunder.

INNEHÅLL

1. Grundläggande instruktioner i hjärt-lungräddning för:
o Vuxen
o Barn 1 år - pubertet
o Barn 0-1 år
o Vuxen med hjärtstartare

2. Grundläggande instruktioner för luftvägsstopp
o Vuxen
o Barn 1 år – pubertet
o Barn 0-1 år

3. Beskrivning hur en hjärtstartare fungerar

4. Hitta närmaste hjärtstartare

Via Sveriges hjärtstartarregister har du möjlighet att ta reda på var din närmsta hjärtstartare finns tillgänglig. Sveriges hjärtstartarregister kommer under 2013 att kvalitetssäkras för att säkerställa kontaktperson och plats. Denna information kan vara livsavgörande när någon i din närhet drabbas av ett plötsligt hjärtstopp. Biblioteksgatan 29, Box 5413, 114 84 Stockholm tel 08-566 24 200 fax 08-566 24 229 info@hjart-lungfonden.se www.hjart-lungfonden.se Insamlingskonton pg 90 91 92-7, bg 909-1927, Org.nr. 802006-0763


5. Stöd i en akut situation

Stöd i hjärt-lungräddning om du skulle bevittna ett hjärtstopp i en akut situation
o Vuxen
o Barn 1 år - pubertet
o Barn 0-1 år


6. Ge en gåva till Hjärt-Lungfonden

www.hjart-lungfonden.se www.hlr.nu

Installera / App Store

Skärmdumpar av appar


Användarrecensioner

blog comments powered by Disqus

Installera

InstalleraApp Store