Ambulans LVN

Ambulans LVN
Pris: Gratis
Kategori: Läkemedel
Inga röster
Postningsdatum: 22 juli 2015
Utvecklare: Softwerk AB
Storlek: 1.78 MB
Version: 1.0
Utvecklad för: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Beskrivning

BEHANDLINGSRIKTLINJER

Ambulanssjukvården Västernorrlands behandlingsriktlinjer är avsedda att vara ett stöd för minnet och utgångspunkt för ett gott prehospitalt omhändertagande. De är inte avsedda att vara någon lärobok och gör inte heller anspråk på att vara heltäckande för alla de tillstånd som ambulanssjuksköterskan/-sjukvårdaren kommer i kontakt med.

För att göra det lätt att hitta och orientera sig i olika kapitel är de utformade enligt en mall som ska underlätta läsningen.

Orsak De vanligaste orsakerna till sjukdomstillståndet, ibland dock även ovanliga, som kan vara av värde att tänka på.

Anamnes Behandlingsriklinjerna för medicinska åkommor har anpassats till den struktur som återfinns i AMLS. För trumadelen gäller det som används inom PHTLS.

Symtom Vanliga symtom, dock uppvisar sällan en patient samtliga av dem som angivits i texten.

Undersökningar Relevanta undersökningar som skall utföras, om sjukdomstillståndet så kräver kan dessa utökas.

Behandling Adekvat anpassad behandling som ambulans-sjuksköterskan/ -sjukvårdaren ger i enlighet med sin behörighet/ delegering.

Övervakning Patientövervakningen under den tid ambulans-personalen har vårdansvaret. OBS! Tänk på uppkoppling mot CorpulsWeb.

Basalpatient För att spara utrymme och öka läsbarheten har ett avsnitt om basal behandling tillförts. Denna behandling gäller generellt för alla avsnitt.

Grunden för riktlinjerna är FLISAs nationella behandlingsriktlinjer.

Övriga avsnitt

Andra avsnitt som lagts med är till för att samla och underlätta det vardagliga arbetet.

Dessa är:

Preparathandbok – kort om ambulanssjukvårdens läkemedel
RETTS – triagering av patienten (den akuta risken för liv och hälsa)

PS (Prehospital Sjukvårdsledning på skadeplats)

RAKEL – ambulanssjukvårdens radiosystem

Kontaktuppgifter – främst telefonnummer för att nå andra enheter inom vården

Säkerhet – den egna och patientens säkerhet under ambulans- uppdraget

Hygien – regler för att undvika smitta och smittspridning

Tänkvärt när Du börjar Ditt arbetspass

Den akut sjuke patienten:
– har förlorat en del av sitt viktigaste kapital – nämligen hälsan;
– är alltid i ett underläge;
– betraktar dig som en trygghet;
– ser dig som den första kontakten med hälso- och sjukvården;
– genomgår ofta en kris på grund av sin förlorade hälsa.
– Du kan vara den sista människan som den svårt sjuke har kontakt med i livet.

Du som ambulanssjukvårdare/-sjuksköterska:

– sätter alltid patientens behov i första hand;
– behandlar alltid patienten utifrån sjukdomstillståndet, ej efter person;
– håller alltid dina kunskaper på hög nivå för att ge patienten bästa möjliga vård;
– försöker alltid vara goda ambassadörer för hälso- och sjukvården och speciellt ambulanssjukvården;
– lämnar dina egna problem hemma på stationen;
– accepterar att patienten kan vara upprörd, förvirrad eller ha ett obalanserat uppträdande på grund av sin sjukdom/skada;
– har förståelse för att oroliga anhöriga kan uppträda på liknande sätt;
– har ett självkritiskt tänkande och tar lärdom av dina misstag för att ständigt utvecklas;
– tänker alltid på patientsekretessen.

Det som är vardag och rutin för Dig är ofta en dramatisk upplevelse för patienten!

Installera / App Store

Skärmdumpar av appar


Användarrecensioner

blog comments powered by Disqus

Installera

InstalleraApp Store