Tinnitushjälp av Helena Löwen-Åberg

Tinnitushjälp av Helena Löwen-Åberg
Pris: 22,00 kr
Kategori: Hälsa och motion
Inga röster
Postningsdatum: 28 november 2012
Utvecklare: Develant Technologies AB
Storlek: 41.41 MB
Version: 1.0
Utvecklad för: iPhone / iPod Touch

Beskrivning

Många känner stark oro eller förtvivlan när man fått tinnitus. Det kan yttra sig som allt från sömnlösa nätter, koncentrationssvårigheter och ljudöverkänslighet till spänningar, irritation samt rastlöshet. Detta leder till en stressreaktion som gör att fokuseringen på tinnitus ökar.
Min erfarenhet är att ju snabbare man får hjälp att bryta denna onda cirkel, desto mindre blir lidandet av tinnitus och besvären kan minska eller försvinna helt.

Appen Tinnitushjälp vänder sig till dig som lider av tinnitus.

Tinnitushjälp innehåller fakta om tinnitus. I den kan du läsa om vad det är, hur vanligt det är, vad det kan orsakas av och varför det kan bli värre. Du får även en förklaring av mekanismerna bakom ljudöverkänslighet. Du får specifika råd och tips på vad du kan göra för att minska besvären med tinnitus.

Tinnitushjälp är även användbar om du har haft tinnitus sedan en längre tid men av någon anledning fått ökade besvär. Den kan också användas i förebyggande syfte för att undvika att hörselskador och tinnitus uppstår.

Den innehåller guidade övningar som du direkt kan börja tillämpa:

•En kort avslappningsövning på 6 minuter
•En längre kroppskanning på 25 minuter som är en mindfulnessövning vilken också leder till avslappning
•En somna-gottövning på 12 minuter som hjälper dig att komma till ro om du har sömnbesvär.

Ju fler gånger du tränar på övningarna i Tinnitushjälp, desto lättare kan du ha för att slappna av och dina spänningar och oro kommer att minska. Detta bidrar till att din koncentrationsförmåga ökar och en skön positiv känsla kan infinna sig i kroppen.

Du bör dock inte lyssna på övningarna när du kör bil eller när du behöver vara alert.

Appen är framtagen av leg. specialistsjukgymnast Helena Löwen-Åberg. Helena är verksam i Göteborg och har lång erfarenhet av kliniskt arbete med patienter som har tinnitus men även stressrelaterade besvär, oro, ångest, smärta, yrsel och sömnsvårigheter.
_______________________________________________________

Tack alla ni som inspirerat, stöttat och hjälpt till att utveckla Tinnitushjälp och även faktagranskat den. Ett särskilt stort tack till:

Inger Pringle, Leg Sjuksköterska/Tinnitusterapeut, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Dan Hasson, Docent, Karolinska Institutet
Lena Folkestad, MD, PhD, Överläkare, ÖNH-kliniken Borås
Christer Borg, Leg psykolog, Leg psykoterapeut, Göteborg
Kajsa-Mia Holgers, Professor, Medicinsk rådgivare Västra Götaland
Barbro Källén, Leg sjukgymnast, Ergonom, Fungera Göteborg AB
Fredrik Löf, VD Duplikat Sweden

Till sist ett stort tack till alla patienter som jag har träffat genom åren som lärt mej så mycket om hur det är att ha tinnitus, hur det kan upplevas och hur det kan minskas.

Helena Löwen-Åberg

Installera / App Store

Skärmdumpar av appar


Användarrecensioner

blog comments powered by Disqus

Installera

InstalleraApp Store