Feelgood Självhjälp

Feelgood Självhjälp
Pris: Gratis
Kategori: Hälsa och motion
Inga röster
Postningsdatum: 1 mars 2018
Utvecklare: Feelgood Företagshälsovård AB
Storlek: 27.15 MB
Version: 1.0
Utvecklad för: iPhone / iPod Touch

Beskrivning

Feelgood Självhjälp är en digital lättillgänglig guide som hjälper användare att handskas med en del av livets utmaningar. Med kunskap och råd i ett tidigt skede tror vi att längre perioder av psykisk ohälsa och beroendeproblematik kan förebyggas. Gå inte med svårigheter längre än du behöver.

I applikationen kan du kartlägga ditt förhållningssätt och få råd, information och verktyg inom sömn, stress, digital stress, oro, alkohol, droger, spel och medberoende.

Feelgood Självhjälp erbjuds genom din arbetsgivare men ingen information sparas eller förs vidare. Appen är en diskret och anonym hjälp till självhjälp, bara för dig.

Installera / App Store

Skärmdumpar av appar


Användarrecensioner

blog comments powered by Disqus

Installera

InstalleraApp Store