iPhone/iPad: Develant Technologies AB

Mindfulness av Helena Löwen-Åberg

Mindfulness av Helena Löwen-Åberg
Pris: 22,00 kr
Kategori: Hälsa och motion
Inga röster
Utvecklare: Develant Technologies AB
Postningsdatum: 18 februari 2014
Utvecklad för: iPhone / iPod Touch

Detta är appen för dig som vill träna Mindfulness på ett enkelt sätt med professionell vägledning. Med sin djupa kunskap och mångåriga erfarenhet har leg specialistsjukgymnast Helena Löwen-Åberg här samlat sina bästa Mindfulness-övningar för dig!

Innehåll
Appen ger dig möjlighet att öva mindfulness med hjälp av guidning eller ledd tystnad.
Förutom...

Läs mer...

Tinnitushjälp av Helena Löwen-Åberg

Tinnitushjälp av Helena Löwen-Åberg
Pris: 22,00 kr
Kategori: Hälsa och motion
Inga röster
Utvecklare: Develant Technologies AB
Postningsdatum: 28 november 2012
Utvecklad för: iPhone / iPod Touch

Många känner stark oro eller förtvivlan när man fått tinnitus. Det kan yttra sig som allt från sömnlösa nätter, koncentrationssvårigheter och ljudöverkänslighet till spänningar, irritation samt rastlöshet. Detta leder till en stressreaktion som gör att fokuseringen på tinnitus ökar.
Min erfarenhet är att ju snabbare man får hjälp att bryta denna onda cirkel, desto m...

Läs mer...