iPhone/iPad: AFA Försäkring

IA – Avvikelser i arbetsmiljön

IA – Avvikelser i arbetsmiljön
Pris: Gratis
Kategori: Finans
röster: iPhone/iPad App - IA – Avvikelser i arbetsmiljönröster: iPhone/iPad App - IA – Avvikelser i arbetsmiljönröster: iPhone/iPad App - IA – Avvikelser i arbetsmiljönröster: iPhone/iPad App - IA – Avvikelser i arbetsmiljönröster: iPhone/iPad App - IA – Avvikelser i arbetsmiljön 3 röster
Utvecklare: AFA Försäkring
Postningsdatum: 15 januari 2013
Utvecklad för: iPhone / iPod Touch

IA i mobilen ger dig snabb och enkel tillgång till IA-systemets händelserapportering och personliga riskanalys. Inrapportering via appen följer samma processer som det som rapporteras in via webben.

IA-systemen stödjer de systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) på arbetsplatsen. IA ger möjlighet för alla anställda att aktivt medverka och ta del av arbetsmiljöutv...

Läs mer...