Ordkunskap

Ordkunskap
Pris: 7:00 kr
Kategori: Utbildning
röster: iPhone/iPad App - Ordkunskapröster: iPhone/iPad App - Ordkunskapröster: iPhone/iPad App - Ordkunskapröster: iPhone/iPad App - Ordkunskapröster: iPhone/iPad App - Ordkunskap 14 röster
Postningsdatum: 28 januari 2010
Utvecklare: Designbaren
Storlek: 506.93 kb
Version: 1.3
Utvecklad för: iPhone / iPod Touch

Beskrivning

Ordkunskap innehåller drygt 1000 ord med olika svarsalternativ. Det är blandning av lite äldre ord, lite nyare ord, lite mindre frekventa ord, lite mer frekventa ord och olika uttryck och talesätt. Det ger dig möjligheten att träna inför den svåra ORD-delen av högskoleprovet. Du kan träna var du vill, när du vill och hur länge du vill! Eller varför inte bara ta chansen att utöka ditt ordförråd?

Antalet ord kommer att utökas efter hand. Har du förslag på ord som du skulle vilja se i programmet får du gärna kontakta oss på iphone@designbaren.se.

Ordkunskap är en app där du enkelt kommer igång genom att först välja antal frågor du vill provet ska innehålla. Välj därefter om du vill genomföra provet på tid eller inte och tryck därefter på "Starta prov"-knappen.

Ordkunskap med sina drygt 1000 ord har en rad olika funktioner:

- Många svaralternativ
Varje fråga har ett rätt svar och minst sju felaktiga alternativ för att verkligen se om du kan ordet eller inte.

- Slumpa frågor och svarsalternativen
Ordningen på frågorna och svarsalternativen slumpas för att förhindra ytinlärning.

- Genomför provet på tid
För att få en känsla för hur det är att genomföra ett riktigt prov eller för att få en extra utmaning finns det möjlighet att genomföra ett prov på tid.

- Ordöversikt
Få en översikt över samtliga ord när du genomför ett prov. I översikten visas alla ord i det nuvarande provet. Alla ord har en ikon som tydligt visar om frågan är besvarad eller inte. Du har möjlighet att direkt ta dig till en specifik ord genom att trycka på den i listan.

- Återuppta ett sparat eller avbrutet prov
Du har möjlighet att spara det prov du just håller på att genomföra. Det ger dig möjligheten att återuppta det vid ett senare tillfälle för att slutföra det då. Du har även möjligheten att kunna återuppta ditt senaste prov efter att ha blivit avbruten på grund av t.ex. ett telefonsamtal.

- Visa statistik
Du har möjlighet att se statistik från dina prov du genomfört.

- Resultatvy
En resultatvy visas efter ett avslutat och rättat prov. Där ser du både ditt resultat och de besvarade orden. Har du svarat fel på någon ord visas det rätta alternativet.

Lycka till med högskoleprovet!

Speciellt tack till Peter för all hjälp med ord och alternativ!

Installera / App Store

Skärmdumpar av appar


Användarrecensioner

blog comments powered by Disqus

Installera

InstalleraApp Store