MoviTAKK

MoviTAKK
Pris: 299,00 kr
Kategori: Utbildning
Inga röster
Postningsdatum: 24 april 2019
Utvecklare: Eleonora Barthelom
Storlek: 1.28 GB
Version: 1.2.6
Utvecklad för: iPad

Beskrivning

Filmerna visas i korta, tydliga och roliga filmatiseringar, med barn och ungdomar.
Spelkort med en film på handling ska paras ihop med spelkort med en film på hur man gör tecknet.
Orden är verb (handlingsord) och adjektiv(beskrivande ord), i olika svårighetsgrad, som ofta används.

Spelet ger möjlighet till ett utökat teckenordförråd och vidare till utvecklad kommunikation. Det i sin tur ger fler samspelstillfällen och kan då möjliggöra för kunskapsinhämtning.
Spelet är uppbyggt så att personen själv ska kunna spela, vilket ökar tillfällen till självständighet.

Så här spelar du MoviTAKK:

o Ett spelkort i taget ska vändas och det visar då en kort film som illustrerar ord
i handling. Spelkortet ska paras ihop med ett annat spelkort med en film för hur man
gör tecknet för samma ord

o Valt kort förstoras automatiskt för att tydligt kunna se filmen

o Ordet är skrivet längst ned på kortet

o En röst läser upp ordet

o Ordklasserna särskiljs och förtydligas genom att verben har blå bakgrund och adjektiven har orange bakgrund, i samtliga filmer

o Tre svårighetsgrader finns att välja mellan

o Två varianter av spel finns att välja mellan. Antingen paras handling med tecken eller så paras handling med handling

o I pedagoginställningar kan man:
- välja bort förstoring
- välja bort det skrivna ordet
- välja bort uppläsningsröst eller allt ljud.
- göra egna ordval från ordlista
- spara spelen.


Manual och lärarhandledning finns att hämta på www.kurser@takk-konsulten.se

Installera / App Store

Skärmdumpar av appar


Användarrecensioner

blog comments powered by Disqus

Installera

InstalleraApp Store