Kviddevitt

Kviddevitt
Pris: 0,99 US$
Kategori: Utbildning
röster: iPhone/iPad App - Kviddevittröster: iPhone/iPad App - Kviddevittröster: iPhone/iPad App - Kviddevittröster: iPhone/iPad App - Kviddevittröster: iPhone/iPad App - Kviddevitt 1 röster
Postningsdatum: 8 februari 2011
Utvecklare: domesticusdevelop
Storlek: 126.80 MB
Version: 4.6
Utvecklad för: iPhone / iPod Touch

Beskrivning

* Testad med iOS4, iOS5, iPhone, iPod, iPad.

Fåglar i Skandinavien. Här finns 252 fåglar. Alla med bild, fakta och ljud.
Alla fåglar går att zooma till god upplösning och helskärm.

Sökfunktion med avseende på svenskt och latinskt namn, familjer, stann och flyttfåglar, biotoper samt föda. Under biotopsök går också att söka fågel i det flesta fall med NORSKA namn och i många fall DANSKA namn.

**Inkluderar en helt Norsk lista som är sökbar samt kan användas som översättning svenska-norska vid Biotop knappen.

Ljud, fakta och wiki länk finns i samtliga listor (även den zoomade).
Nu finns även ljud snabbt åtkomligt i översiktsbilden för samtliga fåglar!
I huvudlistan och dess bilder stöds även landskapsmod.
- Möjlighet till nytt gränssnitt vad avser öppnande av stor bild med zoom direkt från översiktsbilden.

OBS. För att ljud ska fungera måste ljudknappen vara till samt ljudvolymen med knapparna rekommenderas vara på hög volym.

En menylista med småbilder, namn, (Svensk och latin) samt familj.
Fåglarna finns i olika sorteringar.
-Svensk sortering med index sökning till begynnelsebokstav.
-Latinsk sortering för korsreferens och med index sökning.
-Flyttfåglar.
-Stannfåglar.
-Fågelfamiljer, 28 familjer plus undergrupper.
-Biotoper. Några vanliga biotoper samt ett års fåglar vid Ottenby.

Innehåller också en översiktskarta med både storbild och fågelfakta samt ljud snabbt åtkomligt vid klick på fågel. Bilden kan scrollas och zoomas för snabbreferens. Medger att lyssna på flera fåglar samtidigt. För ljud ska bilden vara i normalläge.


Alla 252 fåglar har fågelsång, med ett karaktäristiskt läte, som kan spelas tillsammans med bild och fakta. Ljudsekvensernas längd varierar beroende på fågelns varierande läten (upp till ca 20 sek) och kan lätt återupprepas med ett extra tryck på ljudpilen eller genom att använda den särskilda pilen för loopljud.


Alla fåglar har faktainformation och ytterligare information finns lättillgängligt via en direktlänk till Wikipedia för respektive fågel. Dessutom finns länkar till wikipedia på norska, danska och engelska. Här saknas tyvärr ett litet antal fåglar i speciellt den norska och danska wikipedia vilket ju kan vara en uppgift för wikipediaanvändare i norge och danmark att komplettera.

Riktlinjen i de fakta som presenteras kommer från Fåglarna (Europas och Medelhavsområdets fåglar i Fält), Fågelguiden. Övriga källor är Fåglar-en fälthandbok, Fåglar i färg, Wikipedia samt egen kunskap.

Inspirationskällor för tillkomsten av Kviddevitt är också Roslagens ornitologiska förening samt Ölands ornitologiska förening.


##
Många fåglar av samma art har olika läten. T.ex Nötskrikan har olika läten. Den låter ofta mycket likt en Ormvråk även om den har andra skrik och också sång. Men Nötskrikan finns i skogen och Ormvråken över fälten. Här har nötskrikan fått två läten.

Även talgoxens sång har varierat genom åren mellan två och trestavig melodi.
Här presenteras båda varianterna.

Vissa fåglar ser mycket olika ut i en art beroende på kön, ålder och årstid. Jag har ibland valt att visa bilder som inte är exakt det allra vanligaste utseendet utan visa att det finns variationer.
##

- Rating är satt till 17+ p.g.a. tillgång till Wikipedia.Birds in Scandinavia.
241 birds, all with picture, facts and sound.

Installera / App Store

Skärmdumpar av appar


Användarrecensioner

blog comments powered by Disqus

Installera

InstalleraApp Store