C Work

C Work
Pris: 0,00 kr
Kategori: Utbildning
Inga röster
Postningsdatum: 1 juni 2018
Utvecklare: C work stories AB
Storlek: 77.96 MB
Version: 1.0
Utvecklad för: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Beskrivning

C work utvecklar organisationers relationella intelligens för bättre och hållbart samarbete.C work stories AB har utvecklat ett digitalt stöd utifrån vetenskapliga forskningsdata och expertis för social, ekonomisk och existentiell hållbarhet. Appen är ett träningsprogram utifrån individens och organisationens målsättningar inom hälsa, ledarskap, inkludering och hållbarhet.

Användaren tränas i att se och bidra till hur följande fyra fokusområden stärker varandra, på det individuella och strukturella planet:

Välmående individer som upplever minskad stress och ökad livskvalitet

En inkluderande kultur som tillåter olikheter att samexistera och utvecklas

Ett relationellt ledarskap som bygger medarbetares engagemang och empowerment

Sammantaget leder detta till att skapa social och ekonomisk hållbarhet på arbetet

C work används antingen längs en dimension av dessa fyra fokusområden eller i en kombination av dem. Ansatsen är i grunden holistisk och appen vilar mot kunskap och övertygelse om att dimensionerna samverkar i en organisation. Den kunskapen gör organisationerna relationellt intelligenta, vilket är en förutsättning effektivitet och arbetsglädje.

För mer information om C work stories AB och programmet, läs på www.cwork.se eller maila info@cwork.se.

Installera / App Store

Skärmdumpar av appar


Användarrecensioner

blog comments powered by Disqus

Installera

InstalleraApp Store