Smart4Heart

Smart4Heart
Pris: Gratis
Kategori: Läkemedel
röster: iPhone/iPad App - Smart4Heartröster: iPhone/iPad App - Smart4Heartröster: iPhone/iPad App - Smart4Heartröster: iPhone/iPad App - Smart4Heartröster: iPhone/iPad App - Smart4Heart 6 röster
Postningsdatum: 28 mars 2011
Utvecklare: Pfizer
Storlek: 1.34 MB
Version: 1.4.0
Utvecklad för: iPhone / iPod Touch

Beskrivning

Smart4Heart är tänkt att vara en hjälp för dig att identifiera värden och riskfaktorer som har betydelse för risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Resultatet kan vara en hjälp för dig och din doktor att tillsammans identifiera och diskutera eventuella risker.

I slutet av applikationen presenteras vilken risk du har för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Observera att resultatet endast är vägledande och inte avsett som en specifik diagnos av ditt tillstånd. Resultatet kan aldrig ersätta ett läkarbesök och om du känner obehag inför resultatet rekommenderar vi dig att uppsöka läkare.

Observera att de kalkyler som utförs av Smart4Heart är baserade på studier av patienter utan tidigare hjärt- och kärlsjukdom. Smart4Heart skall därför inte användas av personer som redan har haft en tidigare hjärt- och kärlhändelse.

Kalkylerna i riskkalkylatorn baseras på antingen Framingham- eller SCORE-modellen. Du väljer själv vilken modell som skall användas.

ELI110711PSE01

Installera / App Store

Skärmdumpar av appar


Användarrecensioner

blog comments powered by Disqus

Installera

InstalleraApp Store