Prova på Mindfulness för fokus och energi

Prova på Mindfulness för fokus och energi
Pris: Gratis
Kategori: Hälsa och motion
Inga röster
Postningsdatum: 17 november 2011
Utvecklare: Parnes Labs
Storlek: 35.58 MB
Version: 1.2
Utvecklad för: iPhone / iPod Touch

Beskrivning

Prova på Mindfulness för fokus och energi.

Detta kortprogram hjälper dig att öka ditt fokus och att fylla på din energi. Prova På programmet är precis vad vi säger, ett sätt att prova på ett antal korta övningar i mindfulness framtagna för just fokus och energi.

Träning i Mindfulness ökar förmågan att fokusera och att hantera den tidspress och de höga krav som ofta ställs i arbetslivet. Man blir lugn och stabil även vid svåra påfrestningar. Uppmärksamheten och förmågan att lyssna ökar. Likaså hjälper träningen oss med återhämtning och att öka vår energi.

Programmet hjälper dig att förstå vad mindfulness är och vilken nytta träningen kan göra för dig.

Träningen ger dig:
* Ökat fokus, Mer energi
* Bättre sömn
* Mindre stress
* Ökat lugn och stabilitet.

Träningen är forskningsbaserad och det kommer ca 400 nya forskningsartiklar per år. Även korta perioder av träning i mindfulness visar på positiva effekter.

Installera / App Store

Skärmdumpar av appar


Användarrecensioner

Prova på Mindfulness för fokus och energi
röster: iPhone/iPad App - Prova på Mindfulness för fokus och energiröster: iPhone/iPad App - Prova på Mindfulness för fokus och energiröster: iPhone/iPad App - Prova på Mindfulness för fokus och energiröster: iPhone/iPad App - Prova på Mindfulness för fokus och energiröster: iPhone/iPad App - Prova på Mindfulness för fokus och energi
casanovan
Kräver inloggning ... ?
Förstår inte. Appen startas med en inloggningsruta utan hjälptext. Appen beskrivs ju som ett prova-på-program.
Prova på Mindfulness för fokus och energi
röster: iPhone/iPad App - Prova på Mindfulness för fokus och energiröster: iPhone/iPad App - Prova på Mindfulness för fokus och energiröster: iPhone/iPad App - Prova på Mindfulness för fokus och energiröster: iPhone/iPad App - Prova på Mindfulness för fokus och energiröster: iPhone/iPad App - Prova på Mindfulness för fokus och energi
Difva
Kostar pengar och otydligt!
Kräver inlogg och när men letat sig runt på deras hemsida visar det sig att det kostar ca 200 kr för "prova på". Väldigt dåligt att lägga upp det som gratis och inte ange vad som krävs för att använda appen och hur man går till väga!
blog comments powered by Disqus

Installera

InstalleraApp Store