SÅ Klimat Calc

SÅ Klimat Calc
Pris: Gratis
Kategori: Finans
Inga röster
Postningsdatum: 6 oktober 2017
Utvecklare: Sveriges Åkeriföretag
Storlek: 31.91 MB
Version: 1.4.2
Utvecklad för: iPhone / iPod Touch

Beskrivning

SÅ Klimat Calc stärker klimatsmarta transporter – Idag och i framtiden!

Programmet redovisar koldioxidutsläpp från maskiner och lastbilar. Det ger dig även en bild över hur mycket förnyelsebart du kör på. Vidare ger verktyget också dig bra jämförelsetal beroende på vilka mängder du transporterar.

Installera / App Store

Skärmdumpar av appar


Användarrecensioner

blog comments powered by Disqus

Installera

InstalleraApp Store