Quran Audio mp3 in Swedish and Arabic - Koranen på Svenska, Arabiska och Fonetik

Quran Audio mp3 in Swedish and Arabic - Koranen på Svenska, Arabiska och Fonetik
Pris: 55,00 kr
Kategori: Böcker
Inga röster
Postningsdatum: 25 november 2015
Utvecklare: ISLAMOBILE
Storlek: 847.56 MB
Version: 1.0
Utvecklad för: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Beskrivning

Detta program ger dig möjlighet att läsa och lyssna till alla 114 kapitel i den heliga Koranen på enheten.

=> Innehåll:
-114 Suror i Koranen

=> Ljud är:
-Svenska
-Arabiska

=> Du kan lyssna på Koranen även om enheten är i viloläge.

=> Texten är:
-Svenska
-Arabiska
-Fonetik

=> Text kan visas:
-Svenska
-Arabiska
-Arabiska / Svenska
-Arabiska / fonetik
-Arabiska / Svenska / fonetik

=> Inget Internet anslutning krävs för att läsa eller lyssna på Koranen

=> Funktioner:
-Söka
-Automatisk bokmärke för varje Suror
-Hantera favoriter
-Justera storleken och teckensnittet för hela programmet
-Dela med facebook, twitter... Suror du njuta.

-----------------------

This application gives you the ability to read and listen to all 114 chapters of the Holy Quran on your device.

=> Content:
- 114 Suras of the Holy Quran

=> Audio is:
- Swedish
- Arabic

=> You can listen to the Quran even if your device is idle.

=> The text is:
- Swedish
- Arabic
- Phonetics

=> Text can be displayed:
- Swedish
- Arabic
- Arabic / Swedish
- Arabic / Phonetics
- Arabic / Swedish / Phonetics

=> No Internet connection is required to read or listen to the Quran

=> Features:
- Search full-text
- Automatic Bookmark for every suras
- Manage favorites
- Adjust the size and font of the text for the entire application
- Share with facebook, twitter ... Suras you enjoy.

Installera / App Store

Skärmdumpar av appar


Användarrecensioner

blog comments powered by Disqus

Installera

InstalleraApp Store