Radonmätning är det enda sättet att säkerställa en radonfri inomhusmiljö. Radon är en radioaktiv gas som bildas när radium bryts ner i berggrunden. Gasen kan sippra in i byggnader och när den andas in kan den skada lungorna och orsaka lungcancer. Eftersom radon är osynligt och luktfritt är det omöjligt att avgöra om man utsätts för höga halter utan att göra en mätning.

Genom att göra en radonmätning kan man identifiera om ens hem eller arbetsplats har höga radonhalter och vidta åtgärder för att minska exponeringen. Det finns enkla lösningar som kan bidra till att minska radonhalten, till exempel att täta sprickor och öppningar i byggnaden eller installera en radonsug.

Det är viktigt att betona att radon kan förekomma överallt, oavsett om man bor i en stad eller på landsbygden. Det är därför viktigt att genomföra en radon mätning oavsett var man bor för att säkerställa en trygg inomhusmiljö. Dessutom kan en radonmätning vara till nytta vid försäljning av en fastighet då det kan påverka fastighetens värde.

EcoQube 

EcoQube är en innovativ radonmätare som har utmärkts som en av TIMEs bästa uppfinningar 2021 och har även fått utmärkelsen CES 2021 Innovation Awards Honoree. Det är ett kompakt, intelligent och prisvärt instrument för hemmabruk som är mer exakt än andra liknande produkter.

EcoQube använder patenterad teknologi för att leverera snabba, exakta och pålitliga resultat för kontinuerlig mätning och övervakning av radonhalten i ditt hem. Det är viktigt att övervaka radonhalten eftersom långvarig exponering av höga radonhalter ökar risken för lungcancer.

Med EcoQube-appen kan du enkelt följa och övervaka radonhalten i realtid för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö. Det är en praktisk lösning som gör det enkelt att hålla koll på radonhalten och vidta lämpliga åtgärder om det behövs för att sänka radonhalten.

  • Med denna digitala produkt kan du få resultat på endast 10 minuter.
  • Den är snabb och ger noggranna resultat.
  •  Produkten är WiFi-ansluten för enkel och smidig användning.
  • Appen är användarvänlig och finns tillgänglig både för Android och iOS.
  • Produkten har en kompakt och modern design och är så pass liten att den ryms i handflatan.

You may also like