Android: Finansiell ID-Teknik BID AB

BankID säkerhetsapp

BankID säkerhetsapp
Pris: Gratis
Kategori: Finans
röster: Android App - BankID säkerhetsappröster: Android App - BankID säkerhetsappröster: Android App - BankID säkerhetsappröster: Android App - BankID säkerhetsappröster: Android App - BankID säkerhetsapp 180 röster
Utvecklare: Finansiell ID-Teknik BID AB
Installationer: 50000+
Postningsdatum: 17 augusti 2011

BankID säkerhetsapp används för Mobilt BankID som är en e-legitimation för mobiltelefoner och surfplattor. Med ett Mobilt BankID kan man legitimera sig och göra elektroniska underskrifter i e-tjänster hos banker, myndigheter och andra organisationer. Mobilt BankID ges ut av Skandia och Swedbank.
Mer information till utvecklare av e-tjänster finns på www.bankid.com/rp...

Läs mer...