iPhone/iPad: Utbildning

Jägarexamen Lite

Jägarexamen Lite
Pris: Gratis
Kategori: Utbildning
Inga röster
Utvecklare: Boboshi
Postningsdatum: 30 oktober 2012
Utvecklad för: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Jägarexamen är en heltäckande utbildningsapplikation för blivande jägare som ska ta jägarexamen och erfarna jägare som vill friska upp sina kunskaper. Alla frågor, svar och förklaringar i appen bygger i första hand på Svenska Jägareförbundets bokserie Nya Jägarskolan.

Jägarexamen Lite innehåller 70 blandade teorifrågor medan fullversionen innehåller 800 teorif...

Läs mer...

Form i fokus A – svensk grammatik

Form i fokus A – svensk grammatik
Pris: 129:00 kr
Kategori: Utbildning
Inga röster
Utvecklare: Folkuniversitetets förlag
Postningsdatum: 5 februari 2017
Utvecklad för: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

ÖVNINGAR I SVENSK GRAMMATIK
Låt Form i fokus A lära dig grunderna i den svenska grammatiken. Du förbättrar snabbt dina kunskaper i det svenska språket med hjälp av appens varierande och utmanande övningar. Komplettera med boken Form i fokus A om du vill öva mer.
Det är lättare att lära sig ett språk om man kan använda flera olika inlärningsmetoder. Med appen Fo...

Läs mer...

Högskoleprovet - Youth Group

Högskoleprovet - Youth Group
Pris: Gratis
Kategori: Utbildning
Inga röster
Utvecklare: Youth Group AB
Postningsdatum: 11 september 2016
Utvecklad för: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Genom denna app får du tillgång till gamla högskoleprov! Det finns även ett quiz, som består av frågor från gamla högskoleprov!

Hoppas ni gillar appen!
Youth Group AB...

Läs mer...

Fonema

Fonema
Pris: 39:00 kr
Kategori: Utbildning
Inga röster
Utvecklare: Jorgen Lindstrom
Postningsdatum: 10 juli 2015
Utvecklad för: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

För att ett barn ska kunna lära sig läsa och skriva måste hen först utveckla en fonologisk medvetenhet som innebär att man förstår hur ett språks olika ljud och bokstäver förhåller sig till varandra och hur de i nästa steg bildar ord.

En bild säger mer än det skrivna ordet – åtminstone för den som inte kan läsa, eller inte är säker på vad orden betyder. Bilde...

Läs mer...

Ling - Lär dig läsa med coola bilder av djur/natur

Ling - Lär dig läsa med coola bilder av djur/natur
Pris: 20:00 kr
Kategori: Utbildning
Inga röster
Utvecklare: Erik Hertsius
Postningsdatum: 11 mars 2017
Utvecklad för: iPhone / iPod Touch

Ling är en app som lär barn att läsa med bilder av coola djur och mäktig natur.

När jag började försöka lära min dotter att läsa upptäckte jag att hon hade lätt för att lära sig bokstäver, men svårt att förstå hur de formar ord.

Att man börjar att läsa ifrån vänster, tar en bokstav i taget och slutligen sätter ihop bokstävernas ljud till något s...

Läs mer...


Vägmärkesspelet

Vägmärkesspelet
Pris: Gratis
Kategori: Utbildning
Inga röster
Utvecklare: Patrik Jansson
Postningsdatum: 25 januari 2018
Utvecklad för: iPhone / iPod Touch

Denna app gör det roligt att lära sig alla svenska vägmärken. Perfekt för dig som ska ta körkort.

• Alla svenska vägmärken
• Rekommenderad av Trafikskolor
• Bilder och förklaringar till alla vägmärken.


KATEGORIER
Varningsmärken, Väjningspliktsmärken, Förbudsmärken, Påbudsmärken, Anvisningsmärken, Lokaliseringsmärken, Upply...

Läs mer...

Ordförståelse

Ordförståelse
Pris: 7:00 kr
Kategori: Utbildning
Inga röster
Utvecklare: Karthana AB
Postningsdatum: 3 december 2013
Utvecklad för: iPhone / iPod Touch

Ordkunskap är appen för språkpoliser och alla andra. Med Ordkunskap testar, utmanar och utvecklar du din vokabulär. Ett ord visas och du ska välja en synonym till ordet bland fem alternativ. Perfekt träning inför högskoleprovet, uppsatsen eller för att slå någon i sällskapsspel.

För att bli bättre och utveckla ditt ordförråd är feedback viktigt. Självklart kan...

Läs mer...

Trilo Stavar

Trilo Stavar
Pris: 50:00 kr
Kategori: Utbildning
Inga röster
Utvecklare: Trilo Interactive AB
Postningsdatum: 1 december 2016
Utvecklad för: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

UTVECKLAT AV PEDAGOGER

Trilo Stavar är en svenskproducerad läs- och skrivapp som i första hand är avsedd att uppmuntra barn till att ljuda, skriva och läsa hemma, i förskoleklass och skolår 1. Spelmomenten i appen bygger på ljudningsmetoden och är utvecklade i samarbete med en specialpedagog med mångårig erfarenhet av den första läs- och skrivträningen. För a...

Läs mer...

LäsKod

LäsKod
Pris: 49:00 kr
Kategori: Utbildning
Inga röster
Utvecklare: Anna Nero Nordmark
Postningsdatum: 22 oktober 2014
Utvecklad för: iPad

LäsKod är en app för iPad och iPhone med fokus på den tidiga läs- och skrivinlärningen. Målgruppen för appen är barn som befinner sig i början av sin läsning samt ungdomar och vuxna med annat modersmål som håller på att lära sig läsa och skriva svenska.

Det finns sju svårighetsnivåer i appen som bygger på forskning om vilka stavelsestrukturer som är lättare a...

Läs mer...

LetterSchool – lär dig att skriva bokstäver och siffror

LetterSchool – lär dig att skriva bokstäver och siffror
Pris: 49:00 kr
Kategori: Utbildning
Inga röster
Utvecklare: Sanoma Media Netherlands B.V.
Postningsdatum: 17 december 2014
Utvecklad för: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

LetterSchool – Gör handskriften häftig!

Spela för att lära dig hur du skriver alla 29 bokstäver i det svenska alfabetet och siffrorna 1-10 med LetterSchool. Barn övar väsentliga färdigheter medan de spelar fyra spännande spel per bokstav och siffra.

*** 5/5 stjärnor: LetterSchool har lyckats med att göra en väldigt bra och underhållande app för at...

Läs mer...