iPhone/iPad: Läkemedel

Ambulans RÖL

Ambulans RÖL
Pris: Gratis
Kategori: Läkemedel
Inga röster
Utvecklare: Softwerk AB
Postningsdatum: 16 januari 2017
Utvecklad för: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Riktlinjer för ambulanssjukvården Region Örebro län
Ambulanssjukvården Region Örebro riktlinjer är avsedda att vara ett stöd för minnet och utgångspunkt för ett gott prehospitalt omhändertagande. Riktlinjerna är nu publicerade som applikation för att öka tillgänglighet och lättare kunna göra uppdateringar. Appen kommer att fortsätta utvecklas och återkoppling via fee...

Läs mer...

MediCodes

MediCodes
Pris: Gratis
Kategori: Läkemedel
Inga röster
Utvecklare: Tore Stigbrand
Postningsdatum: 14 januari 2013
Utvecklad för: iPhone / iPod Touch

Sökbara medicinska koder från svenska Socialstyrelsen. ICD-10. Koder för diagnoser, orsaker, åtgärder och andra hälsorelaterade klassificeringar....

Läs mer...

Fass Veterinär

Fass Veterinär
Pris: Gratis
Kategori: Läkemedel
Inga röster
Utvecklare: Läkemedelsindustriföreningens Service AB
Postningsdatum: 10 mars 2017
Utvecklad för: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Fass är läkemedelsbranschens samlade förteckning över läkemedel och produceras av branschorganisationen LIF – de forskande läkemedelsföretagen. Innehållet är baserat på myndighetsgodkänd produktinformation och anpassat till allmänhetens och vårdpersonals olika behov.

Appen Fass Veterinär finns som alternativ för dig som i din yrkesroll behöver ha tillgång til...

Läs mer...

GHP Fysioterapi

GHP Fysioterapi
Pris: Gratis
Kategori: Läkemedel
Inga röster
Utvecklare: Global Health Partner
Postningsdatum: 16 augusti 2016
Utvecklad för: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

GHP Fysioterapi hjälper dig att strukturera och utföra övningar
OBS: För att logga in krävs ett konto skapat av en terapeut hos GHP

Funktioner:
- Personligt anpassade program och övningar
- Se kontaktuppgifter till din klinik och terapeut
- Se information om diagnoser...

Läs mer...

Reumatiker

Reumatiker
Pris: Gratis
Kategori: Läkemedel
Inga röster
Utvecklare: Frisq AB
Postningsdatum: 14 mars 2017
Utvecklad för: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Reumatiker är till för att hjälpa dig som har en reumatisk diagnos att ta kontroll över din hälsa genom att samla funktioner och information som är särskilt värdefull för dig på ett och samma ställe. Den är även hjälpsam för dig som anhörig till någon med en reumatisk diagnos.

Appen har en rad olika funktioner tänkta att hjälpa dig ta kontroll över din hälsa. ...

Läs mer...


Barncancerappen

Barncancerappen
Pris: Gratis
Kategori: Läkemedel
Inga röster
Utvecklare: Karolinska Universitetssjukhuset
Postningsdatum: 27 januari 2016
Utvecklad för: iPhone / iPod Touch

Detta är en informationsapp för barn, föräldrar och anhöriga som vårdas på Barnonkologen i Stockholm.
Appen är framtagen av Barnonkologen i Stockholm, i samarbete med Barncancerfonden....

Läs mer...